Stockholms läns landsting är ständigt i behov av kompetent personal. För att både stärka kompetensförsörjningen av personal och ta ansvar för integrationen anordnar Stockholms läns landsting tillsammans med andra aktörer Bazaren 8-9 februari, vilket är Stockholms största rekryteringsmässa.

– Vi vill visa upp hur Stockholms läns landsting är en stor attraktiv arbetsgivare med många arbetsplatser, möjligheter och yrken. Vi har högst tillgänglighet i primärvården, världens näst bästa kollektivtrafik och kortast vårdköer i Sverige. Vi ligger helt enkelt i framkant, säger Peter Carpelan (M) personallandstingsråd.

Peter Carpelan kommer vara på plats i SLL:s monter 8/2 klockan 13:30-14:30 och tillgänglig för intervju.

Fakta om Bazaren:

Landstingets monter och medarbetare kommer att finnas på avdelningen för Lediga Jobb, i Studion på gatuplanet.
Öppettider på Bazaren: torsdag 8/2 kl.11-18 och fredag 9/2 kl.11-16.

Bazaren samlar ett hundratal utställare och besöks av ca 10 000 personer och vänder sig till främst nyanlända och unga som saknar kontaktnätverk men alla är välkomna.

Stockholms läns landsting har deltagit som medarrangör/medfinansiär och utställare sedan starten 2001.

Bazaren är ett samarbete mellan Länsstyrelsen, Stockholms läns landsting, Stockholms stad, Södertälje kommun, Nyföretagarcentrum och Arbetsförmedlingen.

Bazaren skall också fungera som en årlig samlingsarena för alla integrationsinsatser i regionen som avser arbetsmarknad och sysselsättning.

Huvudområdena med var sitt respektive plan blir: Lediga Jobb, Utbildning och Starta Eget