Hållbart företagande är en viktig del i att skapa ett hållbart samhället. Därför delar Sysav tillsammans med Nyföretagarcentrum Öresund ut ett hållbarhetspris till småföretagare i regionen.

Varje dag fram till den 23 december presenteras en nominerad småföretagare. Till slut koras en vinnare som får 10 000 kronor. Det är andra året i rad som hållbarhetspriset delas ut. Förra året vann Folkets pops, ett Malmöföretag som tillverkar glassar av räddad frukt som säljs via foodbike.

– Att ha ett hållbarhetsperspektiv är en allt starkare trend hos våra nyföretagare, vilket vi tycker är oerhört positivt och glädjande. Det handlar om allt från små förändringar i verksamheten, till att vara drivkraften bakom varför han eller hon vill starta företaget, där hela affärsidén är att göra skillnad på riktigt. Genom samarbetet får vi möjlighet att uppmärksamma många olika goda initiativ, säger Anne Abraham Marbrandt, vd för Nyföretagarcentrum Öresund.

Nyföretagarcentrum hjälper nya företag i 12 skånska kommuner med rådgivning.

Verktyg för att beräkna klimatpåverkan

Hittills har vi öppnat fjorton luckor i adventskalendern och alltså fått bekanta oss med fjorton nytänkande och hållbara småföretag i regionen. Bland dessa finns exempelvis:

Klimato som erbjuder ett digitalt verktyg till restauranger för att beräkna klimatpåverkan av recept, skapa klimatmärkta menyer och generera hållbarhetsrapporter. På så vis möjliggör man för restauranger att planera klimatsmarta måltider, öka försäljning av klimatsmart mat och visa hållbara framsteg för kunder, anställda och andra intressegrupper.

Inspirerar till grön mat i säsong

Tuvessonskan Mat & Kommunikation AB drivs sedan 2018 av Julia Tuvesson. I fokus står hennes sociala medier som går under namnet ”Tuvessonskan” samt hennes kokböcker som inspirerar till att våga närma sig en lite grönare vardag. Julia Tuvesson har sedan hon startade sitt företag dagligen arbetat med få fler att äta mer grönt, lokalt och i säsong.

Fokus på återbruk och hållbar produktutveckling

Återbruket Mobilia är en testbädd för innovativa hållbarhetsentreprenörer som behöver en plattform för att testa och nå ut med cirkulära tjänster och produkter.

Initiativtagare och projektledare är Victor Wall. Återbruket har under sitt första år bidragit till etableringen av fem helt nya företag, med fokus på återbruk och/eller hållbar produktutveckling.

Samtliga kandidater finns på Nyföretagarcentrums LinkedIn-sida.

Sysav gillar hållbart företagande

Sysav sponsrar Nyföretagarcentrum Öresund och är även guldpartner för Ung Företagsamhet i Skåne. Under icke-pandemitider kommer många företag på studiebesök till Sysav för att inspireras och se hur återvinning går till i praktiken.

Kriterier för hållbarhetspriset

  • Företaget bidrar till ekologisk eller social hållbarhet, det vill säga minskat råvaruuttag, lägre klimatpåverkan, längre livslängd för produkter eller material, ökad återanvändning, ökad biologisk mångfald, bättre hälsa, demokrati eller på annat sätt gynnar ett hållbart samhälle.
  • Företaget ska vara max tre år gammalt och den nominerade kandidaten i företaget ska ha tagit del av Nyföretagarcentrum Öresunds rådgivning under uppstarten.

Jury

Representanter från Sysav och Nyföretagarcentrum Öresund.

>> Läs mer här