Nyföretagarcentrum har utsett Årets nyföretagare i Hässleholm, och priset går till Joakim Wallin och Kristian Modén som står bakom Extraförrådet.

Varje år utses Årets Nyföretagare i Hässleholm och kriterierna för att komma i fråga är ”Företagets affärsidé ska bedömas vara utvecklingsbar och företagaren (den eller de) ska vara en bra förebild, ha mod, uthållighet och engagemang. Företaget får vara max 3 år gammalt och haft kontakt Nyföretagarcentrum. Företaget ska ha sitt säte i Hässleholm och ha genererat ett tillfredsställande resultat.”.

I år går priset till Joakim Wallin och Kristian Modén som driver Extraförrådet. Deras affärsidé är att hyra ut förråd till privatpersoner och företag som lider av platsbrist, och de har sina lokaler på Garnisonen.

Juryns motivering till priset

”Genom smarta val och hårt jobb har företaget visat att det är möjligt att jaga sin dröm. Grundarna har hittat en växande nisch med gott utnyttjande av lokala och geografiska möjligheter. Potentialen är god, affärsmodellen skalbar och vi ser fram emot en spännande utveckling i – och tillsammans med – Hässleholm.”