Det blev ett kraftigt fall för nyföretagandet i oktober visar Nyföretagarbarometern från NyföretagarCentrum Sverige, med statistik från Bolagsverket. Nyföretagandet sjönk med 28,8% jämfört med oktober 2021.
– Osäkerheten är fortsatt stor för de som startar företag, säger Harry Goldman, VD NyföretagarCentrum Sverige. Nyföretagandet minskade nu i landets alla län.
– Prishöjningarna gör att många väntar eller helt avstår att starta. Det stora fall vi sett nu under hösten kräver åtgärder från regeringen, i synnerhet då konkurserna även ökar, avslutar Harry Goldman.

>> Läs mer här