Januari visade på ett minus med 7,3 % för nyföretagandet jämfört med januari förra året. För helåret 2023 föll nyföretagandet med hela 15.1. %

– Det visar att vi fortfarande inte riktigt är ur den negativa trenden för nyföretagandet, säger Harry Goldman, Vd NyföretagarCentrum Sverige. Men ordentliga ljusglimtar finns nu ändå.  I Västmanland ökade nyföretagandet i januari med 22,2 %. Hos NyföretagarCentrum

ser vi också nu åter ett starkare intresse för start av eget företag med fler i rådgivning.  Det leder till fler startade företag framöver, säger Harry Goldman.

– Andelen kvinnor som kom på rådgivning hos NyföretagarCentrum slog i januari ett rekord och uppgick till 54 %. Andelen unga var också hög liksom andelen utlandsfödda. Det betyder mycket för såväl ökad jämställdhet, sysselsättning och integration, säger Harry  Goldman.

Se nyföretagarbarometern här.