• En allt större andel av företagen som startas i Stockholms län startas av personer med utländsk härkomst, det visar siffror från myndigheten Tillväxtanalys.
  • 2008 startades var fjärde företag i Stockholms län av en person som hade utlänsk härkomst. Tio år senare, 2018, hade den siffran stigit till drygt var tredje företag.
  • Enligt Bo Almqvist från organisationen Nyföretagarcentrum finns det också ett samband mellan arbetslöshet och företagande och eftersom många i stadsdelarna runt Järvafältet har svårare att få jobb startar de företag istället.

>> Läs mer här