Nyföretagandet i Landskrona fortsätter att öka. Under 2017 registrerades 252 nya företag i Landskrona. Det är det högsta antalet sedan 1997, visar ny statistik från Bolagsverket.

Nyföretagandet i Sverige har sjunkit med en procent under året enligt statistik från Bolagsverket, men i Landskrona fortsätter den positiva trenden. Under 2017 ökade antalet nystartade företag i Landskrona med 2,4 procent och totalt registrerades 252 nya företag. Mellan år 2015-2016 var ökningen hela 13 procent.

Till största delen är det småföretag som startar med en stor spridning mellan olika branscher. Något som sticker ut är att Landskrona får allt fler företag inom de kunskapsintensiva tjänstenäringarna. Åren 2013-2017 har antalet företag inom detta segment ökat med 13 procent i Landskrona vilket kan jämföras med Skåne och riket som båda ökat med 10 procent.

–  Under 2017 har vi haft en fortsatt ökad efterfrågan på mark och lokaler, och nya etableringar inom många olika branscher. Många känner Landskrona som en stark industristad. Att nu även företag inom kunskapsintensiva tjänsteföretag tar plats i Landskrona ser vi mycket positivt på. Landskronas attraktion har ökat generellt senaste året vilket märks på många plan, inte minst bostadsmarknaden. Även satsningarna på vår stadskärna, skola och turism bidrar till den positiva utvecklingen i näringslivet, säger Anna Classon, tillväxt- och näringslivschef i Landskrona stad.

Till hösten flyttar företagshuset Linc, som drivs av Landskrona stad, in i nya lokaler i Weibullsholms anrika huvudkontor. Flytten innebär ett bra läge nära stationen och vid stadens södra entré. Här ska stadens nyföretagare kunna samlas och utveckla sina företag i en kreativ miljö. Utvecklingsstiftelsen har beslutat att ge verksamheten ett tvåårigt finansiellt stöd under uppbyggnadsskedet, och bland hyresgästerna på Linc kommer även organisationen Nyföretagarcentrum att finnas.

I nyföretagandet räknas de fyra vanligaste företagsformerna; aktiebolag, enskild näringsidkare, handelsbolag och kommanditbolag. Många enskilda näringsidkare är enbart registrerade hos Skatteverket och finns då inte med i Bolagsverkets statistik.