Med hjälp från Nyföretagarcentrum och Science Park startade Saed Almamar och Ali Asaad företaget Ångrent som arbetar med att göra ditt hem skinande rent.

Saed och Ali hade en tanke om att de ville driva ett företag tillsammans. Arbetsförmedlingen rekommenderade dem att ta kontakt med Nyföretagarcentrum för att få hjälp med att förvekliga sin idé om att starta ett städföretag.

– Nyföretagarcentrum var det första steget som vi behövde för att komma vidare. De hjälpte oss med allt i början. Vi har kunnat fråga dem om vad som helst. Om de inte har haft svaret har de hjälpt oss vidare, säger Saed.

Han berättar att de bland annat fått hjälp med att göra en affärsplan och bra svar på de frågor som kom upp längs vägen. Saed ingick även i Nyföretagarcentrums mentorsprogram där han under ett års tid har fått hjälp med vägledning av en mentor. Även Science park har varit med och gett en del viktiga tips under resans gång.

Både Ali och Saed är väldigt tacksamma över hjälpen de fick i början av sin resa och menar att det var mycket tack vare Nyföretagarcentrum som de kunde starta det företag de driver i dag.

Städar med ånga

Företaget som fick namnet Ångrent utför all form av städning åt privatpersoner, företag och myndigheter. Genom att använda maskiner som rengör med ånga städar de allt från fönster till möbler och stora lokaler. Saed förklarar att tekniken de städar med är mycket miljövänligare än många andra metoder.

Ali har lång erfarenhet av ångstädning då han tidigare arbetet med stora kontraktstädningar i Dubai.

–Vi vill visa att det går att städa på andra sätt än det som traditionellt används i Sverige. Genom att använda ånga behöver vi bara använda kemikalier i undantagsfall, säger Saed.

Ska anställa

Företaget startade i augusti förra året. Saed förklarar att första halvåret främst gick åt till förberedelser innan de kunde komma i gång med verksamheten på riktigt. Det har gått bra och allteftersom jobben kommer in behöver de utöka personalstyrkan.

–Det var mycket jobb med att förbereda lokal, maskiner och skapa hemsida den första tiden. Nu är vi i gång på riktigt. Vi har två praktikanter som hjälper oss och planerar för att anställa timanställda, säger Saed.

>> Läs mer här