NyföretagarCentrum Lidköping har utnämnt Anna Hilletofth till Årets Nyföretagare 2020.
Utmärkelsen delas normalt ut i samband med näringslivets årliga festlighet, men gjordes i år av corona-skäl på ett enklare sätt. NyföretagarCentrums ordförande Stefan Ericson och verksamhetsledare Kerstin Wångstedt överlämnade utmärkelsen på Russelbacka egendom i Järpås där Anna Hilletofth bedriver sin verksamhet Tegelmagasinet.

– Trots pandemin har vi hittills i år haft många kontakter och rådgivningar med presumtiva företagare. Efter moget övervägande i styrelsen har vi fastnat för att Anna Hilletofth är en mycket lämplig mottagare av vår utmärkelse. Hon har visat det mod och den beslutsamhet som krävs för att starta ett företag och hon är en utmärkt förebild för andra som funderar på att starta eget., säger NyföretagarCentrum Lidköpings ordförande Stefan Ericson.

>> Läs mer här