MOTIVERING
Anna-Karin Gisslén tilldelas utmärkelsen ”Årets Mentor i Stockholms Län” för att hon på ett professionellt sätt bidragit till utvecklingen av bolaget Sleep4life, grundat av Lisa Carpevi. Under mentoråret 19/20 har anna- Karin bidragit att stärka Lisa, både i sin roll som företagare och som person. Anna-Karin har på ett mycket strukturerat och engagerat sätt motiverat, utmanat och stöttat sin adept under ett händelserikt år.”

OM UTMÄRKELSEN
Utmärkelsen ”Årets Mentor i Stockholms Län” lyfter fram en mentor inom det Mentorprogram som drivs av NyföretagarCentrum Sverige och finansieras av Tillväxtverket. Det övergripande målet med programmet är att sprida mentorskap till nyföretagare i hela Sverige. Nyblivna entreprenörer kan genom programmet kostnadsfritt få tillgång till en mentor under ett år. Läs mer här