Arbetslösheten uppgår nu till 478 000 varav 270 000 är inskrivna hos Arbetsförmedlingen sedan Pandemin startade i mars. Enligt uppgifter från Nyföretagarcentrum till dagens Industri har antalet nya företag ökat med 5 % sedan januari. Bara under juli startades 3 900 nya aktiebolag, en ökning med 27 procent jämfört med samma period ifjol.

Läs mer >>