LULEÅ Nicklas Wikström, Oh My Interactive, och Anna Lundqvist, Complete Consulting Sweden AB, har utsetts till Årets mentorer i Norrbotten.

Det är Almi och Nyföretagarcentrum Nord som utser Årets mentorer i Norrbotten och utmärkelsen delades ut av landshövding Lotta Finstorp på residenset i Luleå.

Till Årets mentor Växa utsågs Nicklas Wikström, styrelseordförande för Oh My Interactive. Han har varit mentor för Anneli Selberg, som driver Kroppsbalans i Luleå AB. I motiveringen till utmärkelsen står det:

”Vinnaren av Årets Mentor Växa 2023 har varit ett uppskattat stöd för sin adept i såväl marknadsförings- som personalfrågor. Mentorn är en smart, snäll och engagerad person som lyckats få svåra saker att verka lätta för sin adept. Under mentoråret har adeptbolaget vuxit, både genom ökad omsättning samt genom att öppna en ny filial. Adepten har stärkts i sin ledarroll, fått bättre struktur och lyckats fördela rollerna mer och bättre i teamet. Mentorn har fått adepten att framgångsrikt ta nästa kliv i företagets utveckling.”

Till Årets mentor Starta utsågs Anna Lundqvist, vd och ägare av Bli Klar, Complete Consulting Sweden AB. Hon har varit mentor för Sofia Larsson, som driver Peace Love Joy i Luleå. I motiveringen till utmärkelsen står det:

”Vinnaren av Årets Mentor Starta har på ett strukturerat sätt stöttat sin adept för att tydliggöra visioner, realisera hållbara affärer och att skapa balans i privatliv och företagande. Tack vare mentorns hjälp har adepten utvecklat trygghet, säkerhet och professionalitet i sin roll som företagare, med konkret stöd i att få rätt saker gjorda och att ta betalt. Årets mentor Starta har på ett föredömligt sätt, med en hög grad av professionalism, lugn och säkerhet bidragit till att utveckla en god grund i adeptens företag, stärka adeptens möjligheter att växla upp omfattningen i företaget och att skapa förutsättningar för en starkare ekonomi.”