Ida Larsson och Amanda Thörnlund som driver företaget Idaliv har tilldelats Årets Nyföretagare 2022 av NyföretagarCentrum Sverige den 14 december på NyföretagarCentrum i Sundsvall. Ida och Amanda berättar att företaget Idaliv startades 2020 och arbetar med bemanning, eventsjukvård och utbildningar inom hälso- och sjukvård. Uppdragen har vuxit geografiskt och idag tre år efter start hjälper Idaliv till att förmedla sjuksköterskor till verksamheter i stora delar av Sverige. 

Ida och Amanda förklarar att Idaliv vill att vårdgivare och sjuksköterskor ska inse vad varje enskild sjuksköterska kan åstadkomma genom att använda hela sin omvårdnadskompetens. Kompetens sjuksköterskorna besitter med förbättringsarbete, ledarskap, patientsäkerhetsarbete, gruppdynamik, samtalstekniker och pedagogik. Det är kompetens som kan skapa stora förbättringar i dagens hälso- och sjukvård.

Företaget ger bättre möjligheter för sjuksköterskor
– Vårt företag Idaliv har vuxit på ett sätt som inte var tanken från början, idag har antalet anställda mångfaldigats. Utmärkelsen Årets Nyföretagare 2022 ger påfyllning med energi, eftersom vi har en intensivarbetsperiod. Jag har 20 års erfarenhet som sjuksköterska. När jag märkte att en nyanställd sjuksköterska skulle få högre lön än oss som arbetat längre tid som sjuksköterska, så kom jag på att jag ville starta ett företag som ger bättre möjligheter för sjuksköterskor, säger Ida Larsson.

Fokus på det fina mötet
– Vi vill att våra anställda ska kunna erbjuda en god vård och det kan vi hjälpa till med genom bra service till våra anställda och till verksamheter. Det nära och fina mötet mellan personal och brukare ska ligga i fokus. Företagets vision är att sjuksköterskors status, egen yrkesstolthet och ryktet om yrket ska förbättras, säger Amanda Thörnlund.

Mer positivt om sjuksköterskor
– Det behövs fler som utbildar sig till sjuksköterskor. Bland annat så behövs mer information om yrket på skolor. Dessutom behöver det pratas ännu mer positivt om yrket. Ett mål anser jag är att det ska bli mer jämställt för sjuksköterskor i Sverige, säger Ida.

Fakta

Kriterier för Årets Nyföretagare

  • Företagets affärsidé bedöms vara utvecklingsbar.
  • Företaget har i samverkan med NyföretagarCentrum genomarbetat sin affärsplan.
  • Företaget har i samverkan med NyföretagarCentrum byggt upp ett fungerande kontaktnät.
  • Verksamheten har genererat tillfredsställande resultat.

Motivering
Idaliv utvecklar vården genom att ta vara på sjuksköterskors kärnkompetenser. Med mångårig erfarenhet som ambulanssjuksköterska såg Ida Larsson möjligheterna att med starten av företaget Idaliv bidra till att öka sjuksköterskornas status och också förändra arbetsvillkoren inom vården. Tillsammans med Amanda Thörnlund har det nya företaget Idaliv utvecklats väl med sjuksköterskebemanning som grund men också som särskild specialitet att finnas till hands med sjukvårdsinsatser vid idrottsevenemang liksom med utbildningsinsatser. Att ta vara på den kompetens som sjuksköterskor besitter samt den extrakraft som entreprenörskapet ger är Idaliv ett bevis på.

Juryn bestod av deltagare från några av NyföretagarCentrum Sveriges samarbetspartners
Johan Ljungqvist, Kommunikationsdirektör, Afa Försäkring.
Per Lund, Ansvarig för Egenföretagarmedlemskap, Unionen.
Boo Gunnarson, Företagarexpert, Visma Spcs.
Fredrik Tamm, VD och grundare av PublicInsight.
Cajsa Sernelin, Partner Manager, Froda.

Jurykommentarer
– Idaliv bygger med en välmående grund upp ett företag med siktet inställt på bemanning, inspirationsföreläsningar, utbildningar och eventsjukvård, säger Boo Gunnarson som är Företagarexpert på Visma Spcs.

– Vi imponerades både av Idalivs företagsamhet och av den samhälleliga ambitionen hos grundarna. De är kvinnliga entreprenörer som också verkar för att förbättra förutsättningarna i en kvinnodominerad bransch. Utöver detta så exemplifierar de varför NyföretagarCentrums arbete är viktigt och vad rätt stöd till rätt personer kan innebära i samhällsnytta. Det är något som går i linje med Frodas arbete, säger Cajsa Sernelin som är Partner Manager på Froda.

– Alla som startar företag är vinnare och dessutom bidragsgivare till vårt samhälle. Att premiera några av våra superhjältar är en ynnest och så viktigt, säger Fredrik Tamm som är VD och grundare av Publicinsight.

>> Läs mer här