Askersunds kommun är årets vinnare i Bästa Tillväxt i Örebro län. Priset delas ut av kreditupplysningsföretaget Syna varje år sedan 2007 och premierar en bred och stabil tillväxt i det lokala näringslivet.

Det är tredje gången som Askersund vinner Bästa Tillväxt och varje år har kommunen återfunnits på övre halvan i länet.

– Det är företagarna som jobbar och som gör att vi vinner, men sedan 2015 har vi från kommunens sida lagt mer resurser på näringslivsfrågor, säger Sofia Fredriksson, näringslivsutvecklare i Askersunds kommun.

– Hela kommunstyrelsen är ute och träffar företagen för att höra hur vi kan underlätta för dem och får ständigt bra signaler just nu. Någon har nyanställt, någon annan bygger ut. Förtroende är en färskvara, vi måste ständigt visa företagarna hur viktiga de är för kommunen,

Askersund har 1 300 företag på 11 000 invånare, så de flesta företagen är små.

– Som helhet består vårt näringsliv av en stor mängd småföretag som vart och ett drar sitt strå till stacken. De gör ständigt saker som är stora i förhållande till sin egen verksamhet när de investerar och bygger på med flera anställda. Tillsammans får de en väldig kraft som gynnar hela kommunen, säger Sofia Fredriksson.

Det är elfte gången som Syna delar ut priset Bästa Tillväxt för att premiera en bred och stabil tillväxt i det lokala näringslivet.

En vinnare i varje län

Bästa Tillväxt utser en vinnare i varje län och utgår helt och hållet från företagens bokslut. Syna mäter tre olika variabler hos alla aktiebolag i Sverige och ser hur dessa har förändrats mellan de två senaste boksluten: ökat antal anställda, ökad vinst och en omsättningsökning på över fem procent. Av dessa siffror skapas ett tillväxtindex som gör att företagen i ett län kan jämföras med varandra.

Flera ”företagarpris” i år

För några veckor sedan rankade Syna Askersunds kommun som sexa i landet när det gäller nyanställningar bland företagen och den 10 november fick Askersund ta emot priset som Årets nyföretagarkommun i Sverige 2017 av Visma och Nyföretagarcentrum.