”Bevarar Värmdös gröna ytor, och gör de stora träden hållbara”

Sandra Ahlbom och Barry Ferguson med företaget Ingarö trädvård AB har utsetts till Årets nyföretagare i Värmdö, för att de ”bevarar Värmdös gröna ytor, och gör de stora träden hållbara”.

Juryn, som består av tidigare års pristagare, skriver i sin motivering: ”De följer Naturvårdverkets föreskrifter genom att ta hänsyn till fåglar, fladdermöss och ekorrar. Restavfallet återanvänds och blir grönt avfall. Transporterna optimeras för att bevara miljön på bästa sätt.”

Bakom priset står Nyföretagarcentrum i Nacka, Värmdö och Tyresö. Vinnarföretaget får inte vara äldre än tre år och entreprenören ska ha en utvecklingsbar affärsidé med god ekonomisk potential.

>> Läs mer här