Om du vill försäkra dig om att rätten till din produkt är skyddad måste du göra en registrering hos Patent- och registreringsverket (PRV). Du kan söka designskydd (benämns även mönsterskydd), varumärkesskydd eller patent.

Designskyddet har som syfte att skydda nyskapande designer, former och mönster. Varumärkesskyddet skyddar ett varumärke som används för att identifiera produkter eller tjänster. Patentet är en ensamrätt att utnyttja en uppfinning.

Tänk på att den svenska varumärkesansökan och designskyddet enbart gäller i Sverige. Även när det gäller patent måste du ta ställning till i vilka länder du vill söka patent. Kontakta PRV för att få mer information om vad som är lämpligt för just din produkt eller ditt varumärke och hur du ska tänka i dessa frågor.