År 2021 kan slå förra årets nyföretagarrekord, enligt Nyföretagarcentrum. Finansiering är dock en svårknäckt nöt för dem som startar eget under pandemin. Ett av tre bankkontor uppger att det blivit svårare att få lån.

År 2020 blev, kanske något otippat, ett rekordår för nyföretagandet i hela landet. Nyföretagarcentrum, som följer utvecklingen, har inte noterat en liknande totalsiffra sedan man började redovisa företagsstarter 1991.

Trots kräftgång under mars och april, följt av totalstopp från maj till juli, ökade nyföretagandet med 14 procent under förra året: Från cirka 64.500 (2019) till 73.463 (2020).

”I augusti såg vi en ketchupeffekt. Ökningen av nya företag fortsatte året ut”, kommenterar Harry Goldman, vd Nyföretagarcentrum Sverige, som tror på en fortsatt uppgång under 2021.

Bakom prognosen ligger den höga ungdomsarbetslösheten (Sverige intar en sjätteplats i EU, enligt Eurostat) och svårigheterna för utlandsfödda att ta sig in på arbetsmarknaden.

Omkring 40 procent av alla företagare som får hjälp av Nyföretagarecentrum är födda i annat land, enligt Harry Goldman.

”Personer som är utlandsfödda har tre gånger så hög företagarerfarenhet som svenskfödda. Mellan 60–70 procent har dessutom en akademisk utbildning, med de har ett mindre nätverk och inte kapital i samma utsträckning”, säger han.

Antalet nya e-handelsföretag boomade rejält, med en uppgång på 35 procent. Även antalet nya företag inom bygg, it och digitala tjänster ökade.

Mer uppseendeväckande är att många också öppnade kaféer och restauranger, konstaterar Harry Goldman.

”I augusti startades fler företag inom sektorn än tidigare. Priserna sjönk för att ta över verksamheter och personer som blivit av med sina restaurangjobb såg möjligheter.”

Günther Mårder, vd Företagarna, pekar på att sambandet mellan nyföretagande och ekonomins välmående är svagt.

”Antagandet finns i den politiska debatten, men är helt felaktigt. Under kriser ökar det nödvändighetsorienterade företagandet som inte grundar sig i drömmar. Det blir ett sätt att runda inträdesbarriärerna på den svenska arbetsmarknaden.”

Hur har kapitalfrågan påverkats av krisen?
”Finansiering har alltid varit svårt för nystartade företag som inte har några tillgångar att pantsätta. Ovanpå de svårigheter som redan finns tillförs nu ytterligare en riskfaktor – inga banker eller investerare har tidigare haft med samhällsnedstängning i sina kalkyler”, säger Günther Mårder.

Enligt Almis undersökning bland bankkontorschefer uppger över hälften att utlåningen till små och medelstora företag var oförändrad under sista kvartalet 2020. Bland resterande uppger något fler att utlåningen ökade än minskade.

Samtidigt märks en ökad försiktighet i bankernas utlåning. Ett av tre kontor konstaterar att det blivit svårare för företag att få lån.

”Vår ökning kan devis bero på att det har blivit svårare att få banklån, men handlar framför allt om företagens ökade finansieringsbehov”, säger Britta Burreau, vd för Almi, och hänvisar till att Almis utlåningsverksamhet ökade med 71 procent till 3,9 miljarder kronor under förra året.

December blev den mest transaktionsintensiva månaden för riskkapitalverksamheten Almi Invest sedan start. På helåret ökade investeringarna med 25 procent till 336 miljoner kronor.

Omkring 85 procent av Almis verksamhet, både utlåning och riskkapital, riktar sig till mindre företag i tidiga faser.

Kommer volymerna att öka även i år?
”Det är svårt att säga. I januari förra året visste vi ju inte att vi skulle få 3 extra miljarder kronor av staten att låna ut. Men det finns en beredskap att skala upp verksamheten.”

Vanligaste sättet att skaffa kapital bland nya företagare är dock att öka bolånet, enligt Günther Mårder.

”Att blanda sin privata ekonomi med företagets avråder jag å det grövsta från. Men det är en oerhört attraktiv finansieringsform och jag har stor förståelse för att det är som det är.”

Normalt sett är runt 70 procent av företagen fortfarande aktiva tre år efter start. Konkursfrekvensen ligger runt 4 procent (bland företagen som Nyföretagarcentrum hjälper ligger den på 1 procent). Harry Goldman befarar dock att utsikterna försämras av krisen.

”De som drabbas hårdast är inte existerade större bolag, utan de små, nystartade. Det är där vi kan få se den stora utslagningen.”

Hur ser möjligheterna ut för dem som startar nu?
”Det är alltid svårare att starta i ekonomiska kriser. Normalt sett går det snabbare att få ett kundflöde. Å andra sidan kan de som förbereder sig ordentligt ha bättre förutsättningar när ekonomin vänder.”

Linnea Bolter