Vi alla behöver vidta försiktighetsåtgärder med tanke på Coronaviruset. Vill du boka rådgivning hos NyföretagarCentrum eller har du en rådgivning inbokad? Nyföretagarcentrum erbjuder alla rådgivningar digitalt eller om så önskas per telefon så kontakta ditt lokala NyföretagarCentrum så ordnar de detta.

Har du vistats i något av de värst drabbade områden eller varit i kontakt med någon som har covid-19 ber vi dig ta kontakt med oss innan ditt besök hos oss, för att ta del av erbjudandet om digital rådgivning eller att flytta fram ditt besök.

Man kan också på hemmaplan arbeta vidare med sin affärsplan digitalt på https://affarsplanen.com
Samtidigt uppmanar vi alla deltagare att vara extra noggranna med handhygien och att inte delta i några aktiviteter om man inte känner sig fullt frisk.