Efter rekordåret 2021 satsarNyföretagarCentrum Östra Sörmland på att bredda sin verksamhet. De senaste åren har NyföretagarCentrum haft stora framgångar med mentorprogram, utlandsfödda deltagare och inte minst rekordhög andel nystartade företag i jämförelse med landet.

Förra året, 2021, startades 431 nya företag i Nyföretagarcentrum Östra Sörmlands område. Av dessa har 111 startat med Nyföretagarcentrums stöd. Det kan delvis vara en pandemieffekt, då många insåg att arbete kan skötas hemifrån och minimera pendling. Mellan 2018 och 2021 ökade antalet företag inom Nyföretarcentrum Östra Sörmland med 63 procent! Jämfört med samma period i hela Sverige är siffran 23 procent.

Viktig person bakom framgången

Sebastian Strid är ny verksamhetsledare med målet att bredda NyföretagarCentrums funktion. Han efterträder nu Birgit Båvner som varit verksamhetsledare i många år och enligt Sebastian en stor anledning till verksamhetens stora framgångar. Birgit avgick nyligen från sin roll som verksamhetsledare och går nu in i ett nytt uppdrag som ordförande i Nysam i Nyköping. Hon avtackades nyligen av styrelsen.

– Vi tänker fortsätta att jobba effektivt och bygger bredd genom att ha rådgivare på plats i Trosa och Gnesta med Erika Fjellstedt. Åke Sandklef är kursledare i Nyköping och Gnesta. I teamet ingår också Eskilstuna med Urban Wallin som verksamhetsledare och tre rådgivare som bidrar med rådgivning och utbildning till utlandsfödda.

Täcker upp för varandra inom länet

Sebastian Strid finns i Nyköping Oxelösund och håller ihop och samarbetar med hela teamet.

– Vi hjälper varandra med fysiska eller digitala starta eget-utbildningar och rådgivningar. Det fungerar bra och minimerar resor i området. Vi lägger också stor vikt vid att nätverka med våra partners, det är en förutsättning för verksamheten. Vi kommer också att bredda sökvägarna i kommunikationen så att fler hittar till oss.

Sebastian Strid bor i Oxelösund och har ett förflutet som VD för Konservkompaniet, därefter har han jobbat med sälj- och affärsutveckling i större städer och har nu ett konsultbolag sedan några år. Han betonar att det är bredden i verksamheten som ska utvecklas för att få fler personer att starta bra och livskraftiga företag, inte minst i Gnesta och Trosa. Han räknar med att NyföretagarCentrums närvaro på dessa platser kommer att göra skillnad.

”Ska stärka vår position”

Styrelsen träffas regelbundet och är mycket engagerad. Ordförande sedan 4-5 år är Dan Nilsson, VD på KWD Group.

– Vi har haft en fantastisk verksamhetsledare i Birgit och försökt stötta henne på bästa sätt, säger Dan Nilsson. Vi har också bra samarbeten med näringslivscheferna i Nyköping, Oxelösund, Trosa och Gnesta och har stöttning från samarbetspartner, kommuner och projektpengar. Det är roligt att det gått så bra. Vi har kommit långt jämfört med många andra kommuner, även ur ett nationellt perspektiv. Det är verkligen roligt. Nu hoppas vi kunna stärka vår position i Gnesta och Trosa också.

Fakta om framgångarna

  • Under 2021 startade det 431 nya företag i Nyköping – en ökning på 37,3 proc jämfört med rekordåret 2020
  • 25 procent av alla nystartade företag startar via NyföretagarCentrum vilket bidrar till livskraftiga företag med få konkurser.
  • NyföretagarCentrum har fått stor uppmärksamhet för sina skickliga mentorer under åren, bland annat med Inge Tallberg, Bo Selerud och nu senast Caxton Njuki.
  • En stor andel företag väljer att starta med stöd av Nyföretagarcentrum Östra Sörmland. Siffran är 25 procent utifrån totalt antal startade företag i området. I landet är motsvarande siffra 10 procent. De företag som startar med Nyföretagarcentrums kostnadsfria rådgivning och kurser blir dessutom mer livskraftiga och får en högre överlevnadsgrad än övriga.

>> Läs mer här