Mats Lundqvist och Hans Eriksson.
Så heter årets mentorer i Värmland.

Bakom utmärkelsen – som delas ut i kategorierna Nya företag och Tillväxtföretag – står Almi och Nyföretagarcentrum.

– Det är vårt flaggskeppsprogram, då personer med erfarenhet från näringslivet kan bidrag med sin kunskap till nya företagare, säger Anna Lundmark Lundbergh, vd för Almi Värmland.

– Det har varit många nominerade, vilket är viktigt för vi vill ha bra mentorer.

Mats Lundqvist fick ta emot utmärkelsen i kategorin Nya företag. Hans adept har varit Monica Törngren på Vie coach- och företagspartner som erbjuder hjälp ibland annat arbetsrätt.

– Det har varit en fantastisk resa för mig. Mats har pushat mig och gjort en struktur för vad vi ska göra. Vilket är bra för annars kan det lätt sticka iväg. Men det gäller att det är en bra matchning mellan adept och mentor, säger hon.

Vad innebär det för dig att var mentor?

– Jag måste möta adepten där den är. För man ska gå från en yrkesidentitet till en företagaridentitet, och det är inte självklart. Och som ett företag som ska etablera sig handlar det om att få fotfäste, säger Mats Lundqvist.

– Så jag delar med mig av min verktygslåda och så har vi möten utifrån den. Och vi får båda kunskap, energi och inspiration.

Den andra utmärkelsen gick till Hans Eriksson som varit mentor åt Anna Alfredsson som driver Annas bilar, som nu omvandlats till aktiebolag.

Vilken är den viktigaste egenskapen för en mentor?

– Att man har stor kunskap bakom sig, annars har man svårt att hjälpa och guida.

Hur har du använt Hans kunskaper?

– Till allt, han har varit ett viktigt bollplank, säger Anna Alfredsson.

Tanken är att mentor och adept ska ses en gång i månaden, men det är svårt att hålla säger Hans Eriksson.

– Det händer så mycket hela tiden så det blir täta kontakter. Jag brukar säga att min telefon alltid är öppen. Och det är bra för båda parter att det inte är så stelt.

I november kan de kamma hem ytterligare ett pris, för då utses årets mentor i Sverige