Nyföretagandet minskade totalt med -3,3 procent under augusti visar ny statistik från Nyföretagarbarometern som publiceras av NyföretagarCentrum. Trots nedgången ökade antalet aktiebolag med 6 procent under månaden, det är framförallt den stora nedgången för enskilda firmor, -17 procent som bidrar till nedgången. Nyföretagandet ligger dock fortfarande på plus för årets första åtta månader med en ökning på 1,7 procent.

Totalt har 42 173 företag nyregistrerats på Bolagsverket jämfört med 41 469 under samma period 2018.

– Ökad konjunkturoro skapar försiktighet, men en ljusglimt är att aktiebolagen ökar säger, Mats Evergren, marknadschef, NyföretagarCentrum. Sverige behöver fler nya företag och företagare. De står för framtidens jobb och utveckling, avslutar Mats.