LULEÅ I Norrbotten ökar nyföretagandet. I mars registrerades 136 nya företag i Norrbotten vilket är en ökning med 5,4 procent. Ser man till enbart aktiebolag är ökningen 18,7 procent till 108 nya aktiebolag.

Därmed går Norrbotten mot rikstrenden där nyföretagandet minskade med 4,7 procent och nya aktiebolag minskade med 1,2 procent under mars.

Nästan alla län har minskat antal nya företag jämfört med samma tid i fjol. Förutom Norrbotten är det bara Jämtland, Kalmar, Kronoberg och Västmanlands län som ökar.

Det framgår av statistik från Bolagsverket som Nyföretagarcentrum publicerar.

– Osäkerheten om framtiden spelar alltid stor roll för nyföretagandet. Även om lättnader nu finns mot bakgrund av pandemin dämpar nu Ukrainakrisen mångas vilja att starta företag. Ändå är det några län som sticker ut med fortfarande höga siffror varför en blandad bild ändå framträder, säger Harry Goldman, vd för Nyföretagarcentrum Sverige.

I den totala statistiken ingår aktiebolag, handelsbolag, kommanditbolag och enskild näringsidkare.

>> Läs mer här