Tierps kommun ökar mest när det gäller nyföretagande. Samtidigt backar Östhammar kraftigt.

I veckan presenterade Nyföretagarcentrum Sverige och Bolagsverket sin årliga barometer över nyföretagandet i Sverige. Landets samtliga 290 kommuner är rankade efter antal nyregistrerade företag per 1000 invånare. Enligt den rankningen startade i fjol flest nya företag, inte oväntat, i Uppsala kommun. Men tittar man på den procentuella ökningen per kommun så går det just nu bäst för Tierp och sämst för Östhammar (se fakta).

Under 2017 minskade nyföretagandet i Sverige med en procent. Östhammar backade med 17 procent.

– 100 nya företag är vår absoluta ambition och nu har vi fått 82. Det är klart att det varken är vad vi trott eller tänkt oss, säger Östhammars kommuns näringslivschef Ulf Andersson.

Varför backar kommunen?

– En vanlig förklaring är att vi har en extremt hög sysselsättningsnivå i vår kommun. Och det är klart att när det finns en väldig efterfrågan på arbetskraft så suger det upp en del av den befintliga arbetskraften som skulle ha kunnat starta företag. Det skiljer oss möjligen från våra grannkommuner. Men jag är inte helt nöjd med den förklaringen.

Vad saknar du?

– Det är inte bara bland arbetssökande som nya företag hittas. Jag skulle kunna tänka mig att i en kommun där företagsklimatet är bra ökar också sannolikheten för att nya företag etablerar sig. Vårt företagsklimat uppfattas inte inte av näringslivet som tillräckligt bra.

I Svensk näringslivs företagsrankning i fjol hamnade Östhammar på plats 256 (bakåt 32 platser jämfört med år 2016). För att förbättra situationen tänker Östhammars kommun satsa på att införa nya rutiner kopplat till hur kommunen sköter sina upphandlingar. Kommunjuristen Inger Modig-Lind har utsetts till ny chef för kommunens upphandlingsenhet och ska bland annat verka för att öka kunskapen om kommunens inköpsmönster. Uppdraget kommer från kommunstyrelsens arbetsutskott.

– Målet är att göra vår organisation mer proffsig i samband med upphandlingar, med syfte att vi ska få fler anbud. Då ökar även sannolikheten att vi får anbud från våra lokala företag. Vi kommer också att ha ett tajtare samarbete med andra framgångsrika kommuner och rådgivare på området, säger Ulf Andersson som också nämner kommunens nyföretagscentrum som kan ge rådgivning.

– Det är lite anonymt. Jag tror att vi måste visa den verksamheten tydligare.

Oppositionsrådet P-O Olsson (M) i Östhammar menar att det behövs regelförenklingar och anpassade avgifter för företag som bara har verksamhet en viss del av året. Myndighetsutövningen bör också samordnas och effektiviseras, anser P-O Olsson.

– Nyföretagande är en del, jag vet inte hur mycket kommunen kan påverka det första entusiastiska företaget egentligen. Men det som är intressant är att få företag att växa och gå vidare med tio eller 20 anställda. Där behöver kommunen vara en bra samarbetspartner.