NÄRINGSLIV Från och med april flyttar Nyföretagarcentrum tillbaka verksamheten till Söderköping efter några års samarbete med Norrköpingskontoret. Orsaken är ett större antal rådgivningar – Söderköping förbättrade sig också i nyföretagarrankningen för 2018.

Det var 2016 som Nyföretagarcentrum i Söderköping inledde ett samarbete med det betydligt större och resursstarkare Nyföretagarcentrum Norrköping. Norrköping har sedan dess ansvarat för driften av verksamheten samt rådgivning.

Men nu har styrelsen för Nyföretagarcentrum beslutat sig för att flytta tillbaks hela verksamheten till Söderköping från och med april – närmare bestämt till Cooperate Coffice vid Hagatorget (som för övrigt fyllde ett år i januari).

– Det känns naturligt att finnas i Söderköping när vi nu har Coffice, som skall samla de som arbetar med näringslivsutveckling och skapa möten mellan företag, organisationer och föreningar, säger Barbro Mellqvist, ordförande i NyföretagarCentrum i en kommentar.

Det främsta skälet till flytten är att det är en fördel att vara närmare de man interagerar med rent fysiskt.

– Vi kommer närmare både de som funderar på att starta eget och vill ha rådgivning, och de företag och organisationer som är våra samarbetspartner. Vi kommer att bli mer synliga och närvarande i Söderköping och det som händer i vår kommun, fortsätter Barbro Mellqvist.

Det blir dock inte några förändringar i ledningen i och med flytten: Ingela Gullstrand har förut varit vd för Nyföretagarcentrum Norrköping och nu har hon fått uppdraget att leda verksamheten i Söderköping, utföra utbildningar och genomföra rådgivningar. Hon har också en koppling till Söderköping i och med att hon en stor del av året är bosatt på Norra Finnö där familjen haft ett hus sedan 1960-talet.

– Det ska bli väldigt roligt att ta hand om verksamheten i Söderköpings Nfc, kommenterar Ingela Gullstrand i ett pressmeddelande.

– Det är en liten verksamhet, men det betyder inte att den inte är betydelsefull. Tvärtom, då kan vi göra större skillnad.

En av orsakerna till flytten till Norrköping var ett vikande antal besök hos Nyföretagarcentrum i Söderköping – 2015 var det 30 besök, att jämföras med 500 besök i Norrköping. Men för 2018 har antalet rådgivningar ökat. Enligt Nyföretagarcentrum Söderköpings statistik hade man under året 53 rådgivningar till 49 individer varav nära hälften var kvinnor (23 stycken) – dessutom var medelåldern endast 39 år bland de som deltog. Räknar man med de som deltog i utbildningen ”Steget till Eget” var antalet deltagare totalt 115.

Detta ledde till att elva företag startades under året.

Det verkar också vara en trend att allt fler funderar på det här med att starta eget: i Nyföretagarbarometern för 2018 klättrade Söderköping från plats 107 till 80 och ligger på 5,28 nyregistrerade företag per 1000 invånare. Även 2019 har börjat bra i länet: Det första kvartalet har 657 företag startats i Östergötland vilket är en ökning med 9,3 procent jämfört med motsvarande period 2018.