Bättre teknik och ökad globalisering skapar nya möjligheter för företag att handla internationellt med livsmedel. Under mässan Eget Företag bjuder Jordbruksverket tillsammans med Livsmedelsverket och Business Sweden in till ett seminarium med fokus på handel med livsmedelsvaror.

Import och export av livsmedel omgärdas i många fall av särskilda regelverk för smittskydd och skydd mot allvarliga växtskadegörare. Dessa regelverk involverar olika myndigheter. Med ett myndighetsgemensamt samarbete vill vi göra det enklare för företagare som handlar internationellt med livsmedel.

− Teknikutveckling och globalisering öppnar nya möjligheter för företagarna, speciellt de som driver företag på landsbygden. Det finns en stor potential för ökad handel i och med att marknaden i allt högre utsträckning är global. På seminariet får besökarna tips och idéer, bland annat kommer arrangörerna att berätta om guider på den myndighetsgemensamma portalen verksamt.se som kan underlätta export och import, berättar Magnus Olsson på Jordbruksverkets marknadsavdelning.

Handel med mat och dryck – seminarium med tips och idéer
Torsdagen den 9 november kl. 15:00 –15:45 arrangerar Jordbruksverket, Livsmedelsverket och Business Sweden ett seminarium för den som funderar på att importera och sälja livsmedel i Sverige eller som vill exportera svensk mat och dryck. Samma seminarium arrangeras även fredagen den 11 november kl. 10:30 – 11:15.

Mässan pågår den 9 – 11 november på Stockholmsmässan i Älvsjö. Jordbruksverket finns på plats i den myndighetsgemensamma montern.