Den vanligaste immaterialrätten hos företag är varumärket. Att kunna behålla kontrollen över sitt kännetecken, genom en registrering är viktigt och därför har PRV tagit fram en checklista för att underlätta när du ska göra en ansökan:
Förbered dig inför varumärkesansökan – PRV