Enskilda firmor förblir en blind fläck i regeringens krisstöd. Det tvingar många småföretagare att lösa krisen ur egen ficka. ”Jag får vända på varenda krona”, säger företagaren Anders Nyberg.

Trots att regeringen pumpar ut åtskilliga krismiljarder till näringslivet når en försvinnande liten andel Sveriges närmare 400 000 enskilda näringsidkare.

Harry Goldman, som är vd på Nyföretagarcentrum Sverige, tycker att det är beklagligt att Sveriges enskilda näringsidkare i princip utesluts från regeringens krispaket. Han menar att det finns en bakomliggande tondövhet för gruppens förutsättningar. Han hänvisar bland annat till det aktuella omställningsstödet som bara ges ut på villkoret att företagen tjänar 250 000 kronor i årsomsättning.

– Det finns många enskilda firmor som inte kommer att nå upp till kravet. Regeringen verkar ha glömt bort de hundratusentals småföretag i Sverige som måste börja från grunden med låg inkomst, låg skuldsättning och sen succesivt växla upp. Det är såklart positivt att regeringen har varit snabba med krispaketen, men det är illavarslande att man inte har tänkt på de enskilda företagarna, säger Harry Goldman.

>> Läs mer här