– Våra företag och föreningar är avgörande för både utveckling, samhällsservice, inflyttning och att folk trivs i kommunen, säger Malin Svanholm (S), kommunstyrelsens ordförande. Det är också därför som företagsklimatet pekats ut som särskilt prioriterat område.

Sedan 2019 har Kramfors gått från placering 276 till 134 på Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet i landets kommuner. Och de senaste tre åren har Kramfors nått placeringarna etta, etta och trea i Bäst Tillväxt i Västernorrland, baserat på de lokala företagens utveckling.

– När jag och politiken – stöttad av det lokala näringslivet – arbetade fram Malins fyra punkter för att kunna nå Västernorrlands bästa företagsklimat 2025, var det för att vi målmedvetet och långsiktigt ska jobba för att det ska vara attraktivt och enkelt att starta, driva och utveckla företag i Kramfors, säger Malin Svanholm.

Effekterna av det arbetet har delvis visat sig i rankingresultaten.

– Men mest glädjande tycker jag det är att företagen går bra och gjorde det även under pandemin. Vi har dessutom drabbats av få konkurser och arbetslösheten är på en nivå som är långt mycket bättre än för några år sedan, säger näringslivschefen Andreas Telhammer, och fortsätter:

– Under 2024 kommer vi att ägna stor kraft åt att dels skapa bättre förutsättningar för företagen att lyckas med sin kompetensförsörjning, dels att – både inom kompetensförsörjning men också för ökad inflyttning – jobba kommunöverskridande i flera stora projekt.

Stora projekt

Det finns alltid en ambition att få till stånd nyetableringar.

– Samtidigt är det minst lika viktigt att bidra till att de företag som redan är verksamma här, kan satsa och växa, säger Malin Svanholm.

Mondi Dynäs projekt Aurora är ett bra exempel. Dynäs Aurora ska öka energieffektiviteten och förbättra arbetsmiljön, minska miljöpåverkan, öka produktionskapacitet och förbättra massakvaliteten. Dessutom kommer livslängden på massafabriken förlängas med minst 40 år så att produktion på platsen möjliggörs för en generation till.

– Det projektet kommer att pågå under lång tid och ge lokala företag möjligheter till intäkter, säger Andreas Telhammer.

– Detsamma gäller de omfattande vindkraftsprojekt som startar under året.

Här är fler insatser under 2024

Här är fler insatser från kommunen för 2024, kopplade till ett förbättrat företagsklimat:

* Internt inom den egna organisationen sträva efter förbättrad service till företagen och om möjligt korta handläggningstider

* Fortsätta att verka för ökat samarbete mellan skolan och näringslivet för att möta det kompetensbehov som finns

* Representation på flera nationella rekryteringsmässor

* Höga Kusten Företagsmässa 3–4 maj i Latbergshallen, ett samarrangemang med Sollefteå kommun

* Flera företagsfrukostar både på våren och hösten

* Öppet Hus med Företagens vänner under senare delen av året

* Fortsatt arbete i Näringslivsrådet

* Många och regelbundna företagsbesök

* Utveckla befintliga mötesplatser och skapa nya mötesplatser

* Fortsätta ge information och spegla lokala företag i det egna näringslivsmagasinet magasin.kramfors.se

* Satsningar på en positiv utveckling för besöksnäring, främst via Höga Kusten Destinationsbolag (ägd av kommunerna Kramfors, Sollefteå, Härnösand och Örnsköldsvik)

* Fullborda arbetet med den nya torgmiljön i Kramfors stad

* Inleda arbetet med att förbättra torgmiljön i Nordingrå

* Fortsätta arbetet i den speciella centrumutvecklingsgruppen i Kramfors stad, där bland annat flera fastighetsägare är involverade

* Stimulera till ökat nyföretagande via Nyföretagarcentrum Kramfors Sollefteå

* Utveckla kommunikationen till företag

”Stärker hela kommunen”

– Vi kommer även under 2024 att fortsätta att ge samhälls– och ortsutvecklingsmedel till framför allt föreningar som vill genomföra projekt på sina respektive orter, säger Malin Svanholm.

Medel går att söka i två omgångar under året. Ansökningstiden för den första går ut sista februari.

– Detta stärker hela kommunen och det är viktigt för både företag och invånare. Både dem som redan finns här och för att locka till oss fler. Våra föreningars engagemang och drivkraft vill vi stimulera, för det betyder mycket för vår kommun.

– Om vi skulle driva allt från kommunalt håll så skulle inte hälften bli genomfört. Entreprenörer och föreningseldsjälar är viktiga för landsbygdsutvecklingen och den kommunala själen. De ger oss mening, säger Malin Svanholm.

>> Läs mer här