Många företag har fått det svårt i och med de begränsningar som coronaviruset bidragit till.  Läget har krävt stor kreativitet av såväl företagare som kommuner.

Helene Åkerlind berättar att handeln utomhus i Gävle har genererat i en tidigarelagd sopning av centrala gator, vilket främjar ännu en bransch.

Fas tre har inneburit att rigga för stöd och hjälp.

– Regeringen erbjuder mycket, men hur söker man de olika stöden? Vi utvecklade vårt tidigare samarbete med Nyföretagarcentrum och startade en företagsakut. De får ett ökat stöd med 300 000 kronor. Allt för att kunna hjälpa alla som behöver hjälp och ge ett bättre och mer professionellt stöd, säger Helene Åkerlind.

Karlskoga inrättade en näringslivslots som sats i högsta beredskap medan Falun satsat på nyinrättade Företagshjälpen, ett samarbete mellan Näringslivskontoret, Nyföretagarcentrum och näringslivet.

– Där får man hjälp av professionella rådgivare, som affärsjurister. Man träffar en person som coachar företaget och hänvisar till rätt kontakter, säger Mats Dahlberg.

>> Läs mer här