Trosa Hot Yoga, grundat 2017 av Dinah Lennevald och Carl Dufvenmark, fick tidigt stöd från Trosa kommun och Nyföretagarcentrum. Efter att ha utsetts till Årets Nyföretagare 2019 ställdes de inför utmaningen med pandemin, vilket ledde till behovet av en större lokal. Trots svårigheterna startade de 2021 Trosa Gelato och betonar vikten av det lokala stödet från både invånarna och kommunen i deras entreprenörsresa.

Läs hela artikeln här.