Antalet nya företag rasade med 18 procent under årets första tre månader jämfört med samma period i fjol. Det visar ny statistik från Bolagsverket som Visma Spcs har analyserat. Kriget i Ukraina, höga energipriser och minskad köpkraft har sannolikt bidragit till den kraftiga nedgången.

– Det är ett extremt tufft läge. Småföretagen är landets ryggrad och bidrar med var tredje skattekrona till kommunerna. Varje person som tar steget till eget företagande behövs för att skapa jobb och skatteintäkter så att vi kan behålla vår välfärd, säger Boo Gunnarson, företagarexpert på Visma Spcs.

Under 2022 slog kriserna i omvärlden hårt mot det svenska nyföretagandet. Den negativa utvecklingen fortsätter nu, enligt Bolagsverkets statistik som Visma Spcs har analyserat. Under årets första tre månader registrerades 18 224 nya företag i Sverige. Det innebär en minskning med 18 procent jämfört med motsvarande period i fjol, då 22 173 nya företag startades.

Kriget i Ukraina, med den efterföljande energikrisen och räntehöjningarna, har medfört att kostnader stigit och köpkraften minskat och sannolikt bidragit till att allt färre startar eget företag. Eftersom Rysslands invasion skedde den 24 februari påverkades inte hela första kvartalet i fjol, vilket innebär att skillnaden mot samma period i år blir märkbar.

– Fyra av fem jobb skapas i små och medelstora företag. Nu måste regeringen se allvaret i situationen och stärka trygghetssystemen så att fler vågar förvandla sin passion till en företagsidé, säger Boo Gunnarson.

Nyföretagandet minskar i samtliga län under årets första kvartal. Störst är minskningen i Södermanland och Värmland, där antalet nya företag är 26 procent lägre jämfört med motsvarande period i fjol. Därefter följer Blekinge med 25 procents nedgång samt Jämtland och Västmanland som minskar med 24 procent vardera. Det enda län där nyföretagandet inte rasar är Gotlands län, där antalet nya företag bara var 1 procent lägre än samma period i fjol.

I Sverige finns omkring en miljon företag registrerade hos Bolagsverket, varav merparten är små bolag med upp till nio anställda. Samtidigt visar en Sifoundersökning att så många som var tredje svensk, 33 procent, drömmer om att bli egen företagare.

>> Läs mer här