Jeanette Bohman registrerade sitt företag i december 2019. Nu flera år senare får hon fortfarande inte krisstöd. Orsaken är att hennes företag betraktas som nystartat. ”Skamligt”, säger hon till TN.

Före jul meddelade regeringen att omställningsstödet återinförs för december och att det kan komma att förlängas med ytterligare tre månader. Även omsättningsstödet återinförs för december 2021 för enskilda näringsidkare och handelsbolag med minst en fysisk delägare.

Men vissa företag står utanför dessa stöd. Det handlar om företag som startade strax före eller under pandemin och som därför inte har någon omsättning under 2019 att jämföra med.

Än är reglerna för det nya omställningsstödet inte kända i detalj eftersom regeringens promemoria om det ännu inte är presenterad. Mattias Andersson, näringspolitisk talesperson på Småföretagarnas riksförbund, befarar att 2019 blir jämförelseperiod även den här gången.

”Har haft ett helvete”

Under hela pandemin har jämförelseperioden för omsättningsstödet varit 2019 vilket innebär att alla som startat en verksamhet under 2020 och 2021 inte har kunnat få del av stöden.

– Det är olyckligt. De som kom igång med sin verksamhet under 2020 planerade förmodligen och gjorde investeringar redan under 2019. Men eftersom de inte hade några intäkter 2019 har de inte haft rätt till stöd. De här företagen har haft ett helvete, rent ut sagt, säger Mattias Andersson.

Jeanette Bohman registrerade det nya företag Swedish Wine Center i december 2019 och öppnade sin vinbar den 3 april 2020. Däremellan bröt pandemin ut men det fanns inget annat alternativ än att öppna, berättar hon.

– Vi hade skrivit på hyreskontrakt, en renovering var gjord, personal var anställd, avtal med leverantörerna fanns på plats, och möbler och annat var redan levererat. Men på grund av restriktionerna kom det nästan ingen gäst under de första två månaderna, säger hon.

Under pandemin har Swedish Wine Center hela tiden haft samma restriktioner som alla andra barer och restauranger, med begränsade öppettider, krav på att hålla avstånd och ett maxantal personer per bord. Men ändå har företaget inte fått en enda krona i stöd, förklarar Jeanette Bohman.

Politisk ovilja

Eftersom 2019 är jämförelseår för stöden, och Swedish Wine Center ännu inte hade någon omsättning då, har företaget inte ens kunnat söka stöd.

– Nu är det 2022 – hur länge ska 2019 vara referensår? Det är märkligt att det under de här två åren inte har gått att hitta andra sätt att ge stöd till alla företag som drabbas av restriktionerna. Vi måste ha möjlighet att söka samma stöd som alla andra.

Hon anser att det är orimligt att företag med de restriktioner som råder ändå förväntas klara av alla sina kostnader för personal, hyra, inköp och fasta kostnader.

– Hur kan det komma sig att vi ställs utanför? Det innebär ett enormt ekonomiskt tapp för oss. Den politiska oviljan i den här frågan liknar inget annat – det är skamligt.

Hyresstöd från värden är den enda ekonomiska hjälpen som Swedish Wine Center har fått under pandemin.

– Utan det hade vi nog inte funnits idag. Så tufft har det varit. Och nu slår en omgång med nya rekommendationer och restriktioner hårt mot oss igen. Det känns otroligt osäkert eftersom vi står utanför alla stöd och personalen är jätteorolig.

”Man får ont i magen”

Framöver kanske det kommer restriktioner varje år i november-december när vintern sätter fart på viruset, konstaterar hon.

– Jag har full förståelse för det i så fall, men hur länge ska vi anses vara ett nystartat företag och inte få något stöd alls? Det här är fruktansvärt otacksamt – man får ont i magen.

Samtidigt fungerar det inte att omställnings- och omsättningsstöd har 2020 eller 2021 som jämförelseår med tanke på att det har varit pademiår, men det finns andra sätt för att stödja nystartade företag, enligt Jeanette Bohman.

Hon vill att beslutsfattarna breddar perspektivet och försöker att hitta andra referenser som underlag för stöden, till exempel branschsnitt, sni-koder eller inbetalade arbetsgivaravgifter.

– Annars kommer ingen att vilja starta företag, eftersom vi förmodligen kommer att leva med pandemin och restriktioner ett tag framöver. Vem ska då starta företag och skapa jobb?

”Beklagligt och sorgligt”

Hittills har beskedet från politiken i princip varit att stödet inte kan nå alla – ”you win some and lose some”, konstaterar Mattias Andersson.

– Från politiskt håll har det inte gjorts några försök att bygga verktyg för att möta de nystartade företagen. Det är beklagligt och sorgligt eftersom det i vissa fall har lett till personliga tragedier.

Det finns andra metoder för att ta fram fungerande jämförelsetal, påpekar han. En variant är att beräkna omställningsstödet utifrån ett företags snittomsättning för föregående år.

– När det gäller referensperioder skulle vi vilja se en modell där den här typen av företag som nu påverkas av den fjärde vågen ändå kan få en viss ersättning.

Moment 22

Vissa branscher har lättare kunnat ställa om än andra, konstaterar han. Men att starta en restaurang eller planera ett kulturevenemang kräver ibland flera år av förberedelser utan intäkter. För nystartade företag i dessa branscher har pandemin slagit hårt.

– De har omöjligt kunnat ställa om sina planer på så kort tid. I så fall hade de slängt investerade pengar i sjön. Samtidigt har de inte kunnat ta del av stöden eftersom de inte hade någon omsättning under 2019. De har hamnat i ett moment 22.

>> Läs mer här