Grums kommun åter igen bland topp tre i den regionala rankningen av företagsklimatet. Tillväxtchef Maria Röhr ser den nära och aktiva dialogen med de lokala företagarna som den viktigaste framgångsfaktorn.

Andraplats i Värmland!

För sjunde året i rad ligger Grums kommun bland topp tre när det gäller företagsklimatet i Värmland. Totalt i Sverige behåller Grums kommun plats 33 av 290 kommuner. Det ger en tydlig signal att via arbetar i rätt riktning. Undersökningen visar på att de insatser vi gör ger resultat, men den visar också på vilka utmaningar vi står inför så vi kan arbeta vidare med att möta dessa.

– Det är så roligt att Grums kommun återigen hamnade topp tre för sjunde året i rad. Vi möter ständigt nya utmaningar och möjligheter i det dagliga arbetet. Vi arbetar alltid med att försöka ha en aktiv dialog med företagarna i Grums kommun om vad de tycker är viktigt och vilka frågor som kommunen ska arbeta mer aktivt med. Det tror vi är en viktig del för att nå ett bra företagsklimat, säger Maria Röhr.

Hon vill också gratulera Säffle till förstaplatsen och Munkfors till tredjeplatsen, samtidigt som hon tackar alla kommuner i länet för det synnerligen goda samarbetsklimatet och det kontinuerliga utbytet av tips och erfarenheter.

Malin Hagström, kommunalråd (S), lägger stor vikt vid det goda samarbetet med näringslivet i kommunen.

– Vi gratulerar Säffle till första platsen. Ett starkt näringslivsklimat i Värmland är bra för alla kommuner och för Värmlands gemensamma utveckling. Vi ska tillsammans arbeta ännu mer för att det ska vara positivt att starta, driva och utveckla företag i Grums kommun. Vårt näringsliv är oerhört viktigt för kommunens fortsatta utveckling.

Ett stort tack till både våra medarbetare samt till näringslivet i Grums kommun för allt fantastiskt arbete ni gör!

Vi arbetar aktivt med platsen Grums kommun

Tillväxtchef Maria Röhr poängterar vikten av en nära dialog med de lokala företagarna. Detta gör vi tillsammans genom vårt arbete med information, marknadsföring och service. Vi vill att det ska vara enkelt att starta och driva företag i Grums kommun.

Vi försöker att vara lyhörda för de behov som finns hos företagen och hos invånarna i vår kommun. Att arbeta aktivt med platsen Grums kommun, öka attraktiviteten för att bo och leva i hela kommunen, etablera nya företag och synliggöra våra befintliga företag är något som vi ser som viktigt. I Grums kommun är arbetet med näringslivet ett prioriterat område för kommunledningen.

Bra strategiskt läge och bra tillväxt

Grums kommun har ett bra strategiskt läge att driva och etablera företag på. Här finns en väl utbyggd infrastruktur, närheten till vatten, naturen och andra större städer.

Detta bidrar till att våra befintliga företag går bra och har stark tillväxt. Vilket visar sig i att vi ligger högt även i andra undersökningar, så som Bästa Tillväxtkommun, både 2019, 2020 och 2021 i Synaundersökningen.

Syna.se – Bästa tillväxt Grums kommunLänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kommunen har några fokusområden som vi arbetat med och kommer att utveckla vidare:

  • Arbeta aktivt med kompetensförsörjningsfrågan, vilket är en utmaning för flera av våra företag. Utveckla samarbetet mellan utbildning, näringsliv och kommunen.
    Arbete
  • Ett annat område som vi arbetar vidare med är det brottsförebyggande arbetet tillsammans med polisen. Där näringslivsperspektivet är ett av flera.
    Företagssamverkan för trygghet
  • Öka nyföretagandet, tillsammans med Nyföretagarcentrum södra Värmland kommer vi arbeta riktat för att fler ska ges rätt förutsättningar att starta eget företag i vår kommun.
    Starta företag

>> Läs mer här