FÖRETAGSKLIMAT Sjöbo kommun har fått en helt ny avdelning, tillväxtavdelningen, för att med befintliga resurser kunna arbeta mer sammanhållet kring tillväxtfrågor. Kamilla Danielsson är sedan den 1 oktober 2019 chef över den nya avdelningen.

Vem är Kamilla?

Jag har nu insett att jag alltid varit en entreprenör. Min strävan har alltid varit att hitta nya lösningar och förbättringar och jag har ständigt en massa nya tankar och idéer på gång.

Egentligen har jag min grund i beteendevetenskapen med min filosofie magister i psykologi, men jag har under mer än ett decennium drivit två egna företag. Ett inom friskvårdbranschen, där jag med sju medarbetare hjälpte företag med hälsofrämjande åtgärder för sina anställda. Genom mitt andra företag föreläste jag för kommuner och organisationer om hur man kan hantera stora förändringar i livet.

Jag började själv att arbeta inom den kommunala världen 2015 som näringslivsutvecklare i Kristianstads kommun. Tre år senare drog jag igång ett entreprenörsprojekt i Hässleholm med syfte att skapa en entreprenörsmiljö för företagare att träffas och nätverka men också att kunna hyra kontor.

Nu är du tillväxtchef. Vad var det som lockade med den tjänsten?

Det som lockade extra mycket var att avdelningen var helt ny och att det låg i mitt uppdrag som tillväxtchef att sätta ramarna och forma avdelningen till en samlad resurs för tillväxtarbetet.

Inga nya tjänster har tillsatts i samband med att avdelningen bildades men ett ökat och samlat samarbete mellan kommunikatörer, näringslivsutvecklare, destinationsutvecklare, företagslots och projektledare tar arbetet snabbare framåt.

Hur går dina tankar kring arbetet med företagsklimatet?

Det är extra roligt att Sjöbo är en kommun med en härlig framtidstro och vilja. Både inom kommunen men också ute i näringslivet ser jag detta. Denna positiva loop vill jag spinna vidare på och där är kommunikationen viktig. Jag vill att vi ska berätta om alla fantastiska företag som finns i kommunen och om allt bra som görs här. Detta, i kombination med ökat samarbete med Nyföretagarcentrum Öresund och starta eget träffar, sätter en bra grund för ett gott företagsklimat.

Dialogen med företagen är otroligt viktig för kommunen, därför kommer vi att lägg stor vikt vid att göra företagsbesök, medverka i olika nätverkssammanhang, fortsätta med våra olika tematiska frukostmöten men också se till att vara tillgängliga på telefon och epost. Att jobba med service, bemötande och handläggningstider ligger alltid högt på agendan.  Det ska helt enkelt bli ännu bättre att ha verksamhet i Sjöbo kommun. Därför kommer jag att leda avdelningens arbete mot att stärka förutsättningarna ytterligare för att kunna starta, driva och expandera företag i kommunen. Till artikel