MOTALA. Örvar Kristinsson är årets nyföretagare i västra Östergötland, enligt styrelsen i Nyföretagarcentrum Västra Östergötland. Hans företag Projektkompaniet i Motala AB anses med framgång ha fått fart på verksamheten och Örvar själv tror att priset betyder en del för företaget.

– Absolut, folk får ju upp ögonen för vår verksamhet nu efter det här. Vi sätter oss på kartan på ett annat sätt nu. Ett kvitto på att vi har gjort någonting bra. Det är en fjäder i hatten och kul att få en sån här utmärkelse, säger Örvar Kristinsson.

Innan Örvar startade eget arbetade han som anställd konsult på en firma i Motala. Han såg möjligheten med att starta eget och ville ta vara på den. Örvar Kristinsson startade sitt företag vid årsskiftet 2018/19 2019.

– Jag kände väl att ”man kan ju alltid pröva”. Jag kände att det var värt chansen. Jag fick direkt några projekt på mitt bord som jag kunde ta mig an, säger Örvar Kristinsson och fortsätter:

– Det är alltid lite av en chansning att starta eget, men jag kände att jag ändå hade lite olika backup-planer om det inte skulle gå vägen.

Projektkompaniet i Motala erbjuder tjänster inom olika delar av byggkedjan och Örvar sysslar med projektledning.
– Vi arbetar främst mot fastighetsägare och det vi gör handlar till exempel om att ta sig an ett byggprojekt från scratch till inflytt med entreprenörsupphandling, bygglov och byggkalkyler.

Du är lite spindeln i nätet där helt enkelt?

– Ja, det är precis vad man är. Det är också mycket juridik och ekonomi när man företräder beställaren. Det är min uppgift att se till att vi håller budget. I byggprojekt finns det ibland en tendens att kostnaderna drar iväg.

Örvar Kristinsson har haft fullt upp hela dagen och när vi når honom så passar han på att slänga lite kartonger samtidigt som vi fortsätter att prata. Han har en utbildning som byggnadsingenjör i ryggen, något som hjälper honom med de ekonomiska och juridiska utmaningarna i jobbet.

– Där är entreprenadjuridik en del av det vi lär oss.

Örvar Kristinsson jobbar också inom en bransch som inte har påverkats lika mycket som många andra av den pågående pandemin.

– Det har rullat på ungefär som vi hade tänkt oss inför året och det är vi tacksamma för.

Anton Rimstedt

Styrelsen i Nyföretagarcentrum Västra Östergötlands motivering:

”Örvar Kristinsson har startat sitt företag utifrån en tydlig vision och vilja att gå sin egen väg och skapa ett företag dit det är kul att gå och jobba. Sedan starten har företaget fått allt fler uppdrag och kunder.
Med visionen ständigt närvarande både i tanken och företagskulturen har Örvar på ett strategiskt sätt valt vilka steg som ska tas och när, för att därefter förflytta sina pjäser och företagets position till rätt ruta på den spelplan som är marknaden.”

>> Läs mer här