Vi har koncepten, lokalen, lån och affärsplan – vi söker rätt franchisetagare. 

Vi har under en längre tid sett tydliga trender att våra stadskärnor får ett allt större innehåll av upplevelser, mat, kultur och möten. Under det senaste året har vi dessutom sett en markant uppväxling av den pågående digitaliseringen vilket gör att förändringen och avtrycket i stadskärnan går i snabbare än någonsin. Beteende- och köpmönster är under ständig förändring, vilket medför att verksamheter i dagens samhälle, utöver utveckling i redan hög takt, ställs inför olika typer av omställningsarbete.

Den lokala Helsingborgsfastighetsägaren Jefast som äger och driver SöDER gallerian är därför initiativtagare till ett helhetskoncept där ambitionen är att koppla rätt verksamheter och rätt aktörer till relevant lokal inom sina fastigheter och i detta skede primärt till SöDER gallerian i centrala Helsingborg. Projektet heter Spot on SöDER.

-”I den snabba förändringstakt vi idag lever i är det viktigt att vi tänker utanför ramarna, bort från det traditionella och med nya perspektiv för att fatta hållbara beslut och finna vägar framåt som är gynnsamma för alla samverkande parter, hyresvärd, hyresgäst liksom dess goda grannar. Vi försöker alltid ta ett helhetsansvar” säger Alexandra Werder Hallonkvist, centrumledare SöDER gallerian

Efter analysarbete rörande SöDERs utveckling, utifrån marknadsanalys av befintliga verksamheter inom Helsingborg, stadsdelen Söder samt trend- och konsumentanalys, har centrumledningen haft dialog med flera relevanta koncept. Många varumärken ser goda förutsättningar för en gynnsam verksamhet och i detta skede har två koncept identifierats som kompletterar området och lyfter SöDER gallerian.

Koncepten som är identifierade och aktuella är den mexikanska snabbmatskedjan Taco Bar och blomsterhandlaren Interflora.

-”Vi tror starkt på en etablering i Helsingborg och är mycket positiva till den här nya samarbetsformen. För oss är det absolut viktigaste att hitta rätt person som brinner för att driva en Taco Bar. Utbildning, support och effektiva verktyg inom bla logistik, och inköp får personen hos oss”, säger Lars Cellebro VD Taco Bar

Dialog har förts med var enskilt varumärke kring etablering hos SöDER vilket resulterat i en överskådlig bild om att både verksamhet och fastighetsägare kan se en lönsam kalkyl. Med det säkerställt önskas en lokal entreprenör, en franchisetagare, som kan äga konceptet och passionerat driva verksamheten.

-”För att lyckas i utveckling krävs mod, kreativitet, innovativt arbete och att man testar sig fram vilket är precis det som Jefast gör. I ett nytt grepp för platsens, fastighetens, verksamhetens och entreprenörens bästa är vi en del i att hitta rätt entreprenör till rätt varumärke. Rätt person med engagemang, drivkraft och kunskap resulterar ofta i framgång”, säger Isabel Gölles, projektledare Spot on SöDER/konsult centrumledning SöDER gallerian, Jefast

Nyföretagarcentrum är aktuella att med sin kompetens om affärsplan för att starta eget företag och stora lokala nätverk. Här är där de behjälpliga i att sprida information och möjligen bidra med att pin-pointa aktuella lokala entreprenörer. Almi är den andra lokala partnern som är inkopplade i detta skede för att omgående vara behjälpliga med de affärsmässiga förutsättningarna för ekonomi och lån.

– ”Vi finns alltid tillgängliga för entreprenörer som vill starta och driva företag men det känns extra roligt att samverka kring ett koncept där fastighetsägaren tar ett helhetsansvar och månar om att det nya företaget ska få rätt förutsättningar från början” säger Anneli Ödén, rådgivare NyföretagarCentrum Nordvästra Skåne

Den 1 september kl. 15-17 på Filmstaden i SöDER gallerian anordnas ett första fysiskt möte där intressenter får möta centrumledning och franchisegivare för att få mer information. Anmälan görs direkt till isabel@jefast.se

>> Läs mer här