Mitt under pandemin har nyföretagandet ökat – i Skaraborg blev företagen 17 procent fler under 2020 och en grupp sticker ut.

– Nyföretagandet har ökat mest bland högutbildade utlandsfödda, säger Ann-Sofie Persson på Nyföretagarcentrum Skaraborg.

Nästan hälften av de som startade nya företag 2020 är kvinnor, och 75 procent av de kvinnor med utländsk bakgrund som startar företag har en högre utbildning. För män är samma siffra 65 procent.

– Det har varit ett speciellt år och många har fått tid att reflektera, säger Ann-Sofie Persson som konstaterar att många, mitt i coronakrisen blivit väldigt kreativa.

Anställer snabbare

En hypotes är att de välutbildade bland de nyanlända som kom för 5-6 år sedan, nu har lärt sig både svenska bra och hur det svenska systemet fungerar, så att de är redo att starta livskraftiga företag där deras akademiska utbildningar kommer till användning.

De utlandsfödda anställer snabbare än infödda svenskar. Läs mer om Reem Mousa som öppnat tandläkarpraktik i Skövde.

>> Läs mer här