Varje år publicerar NyföretagarCentrum Sverige och Boverket statistik över nyföretagande i hela landet genom nyföretagarbarometern. Huddinge kommun klättrar 9 placeringar och lägger sig på plats 36 under 2016.

-Den politiska ledningen har tydligt pekat ut företagande som ett prioriterat område under mandatperioden och arbetar på en rad olika sätt med att säkerställa ett attraktivt företagsklimat och underlätta för människor som vill starta nya företag säger Daniel Dronjak, kommunstyrelsens ordförande (M).
Tillsammans med Botkyrka jobbar Huddinge kommun med rådgivning och stöd till nyföretagande via NyföretagarCentrum. Syftet är att rusta nya företagare med de kunskaper som krävs för att lyckas. Kommunen arbetar brett med företagarfrågorna genom bland annat Arena Huddinge, Ungt Företagande, Mötesplats Huddinge och Arena 143.

-Det är glädjande att se att vårt ihärdiga arbete med företagarfrågor också ger utslag i en ranking som denna. Vi har en ökning av nya företag på 12,7% sen året innan. Nu gäller det för oss att fortsätta det här arbetet så att vi kan klättra ännu mer till nästa år säger Christina Eklund, kommunalråd (M) med ansvar för gymnasie-, arbetsmarknads- och högskolefrågor.