VALET 2018 Det är av stor vikt att det skapas nya företag i Borlänge, Dalarna och Sverige. Med många små- och medelstora företag blir vi mindre sårbara eftersom de i framtiden kommer stå för en stor del av arbetstillfällena. Redan idag kommer fyra av fem nya jobb från SME-företagen (enligt statistik Företagarbarometern, Företagarna). Det säger Jan Bohman, socialdemokratiskt kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande i Borlänge.

Vad behöver förändras för att fler ska vilja starta, driva och utveckla företag?
Det måste startas fler nya företag och fler företag inom ungföretagandet. Vi har därför ett väldigt fokus på frågan. Detta fokus har resulterat i en arbetsplan för hur vi ska öka nyföretagande både bland vuxna och unga.

Vi kommer jobba för att göra det lättare att förstå hur man startar ett företag. Vi vill se till att det blir lätt för de som har nyföretagaridéer att utbyta dialog samt få hjälp från organisationer som Nyföretagarcentrum, Almi och Dalarna Science Park med flera. Ett viktigt mål för oss blir också att få fler nyanlända med företagsidéer att våga starta upp verksamheter.

Vilka frågor prioriterar du högst den kommande mandatperioden?
Ett mål är viktigare än alla andra – full sysselsättning. Arbete åt alla. Vi ska fortsätta att locka nya företag att etablera sig i Borlänge och stödja de befintliga så att de kan växa. Vi vill fortsätta satsningarna på företagsutveckling i samverkan med bland annat Dalarnas sciencepark, IUC Dalarna, Trippel Steelix och självklart Högskolan Dalarna.

Viktigt för företagsetableringarna är att vi kan möta efterfrågan på tomter och lokaler för arbetsplatser. En aktiv markpolitik och ett AB Hushagen är viktiga instrument.

Det gäller att kommunen för dialog med våra bostadsbyggare så att tillräckligt med bostäder och företagslokaler byggs i kommunen. Samtidigt måste vi arbeta med social hållbarhet – vi måste bygga ett Borlänge med det långsiktiga perspektivet i åtanke.

Infrastruktursatsningar är ett måste om vi fortsättningsvis ska ha ett bra näringslivsklimat i regionen. Avståndet till närliggande hamnar och storstäder måste minska och då behövs rejäla satsningar på bland annat tågtrafiken i regionen.

Henrik Sjögren