Svar på insändare i Mora Tidning den 24 november, ”Sorgsen medborgare”.

Vad bra att du lyfter behovet av att vi i kommunen och näringslivet arbetar tillsammans. Vi samarbetar på flera sätt för att våra unga ska ha möjlighet att stanna i Mora och få chansen att jobba i något av våra fantastiska företag eller hos någon av alla andra viktiga arbetsgivare i Mora kommun.

Som du nämner så är det viktigt att vi satsar ännu mera på att skapa bra praktikplatser och att skola och arbetsliv samverkar för att skapa kunskap om och intresse för våra fina företag.

I flera års tid har vi i kommunen prioriterat att öka dessa möjligheter, till exempel inom Moraspåret, som numera är en viktig del av grundskolans verksamhet. Där bedriver vi yrkesmässor på våra högstadieskolor tillsammans med det lokala näringslivet och möjliggör dessutom att de äldre ungdomarna får komma ut på företagsbesök och praktik. Ett annat exempel är ”Industrinatten” som genomförs nu i december i samarbete mellan skolan och industrin. Vidare satsar vi på att stötta ”Ung Företagsamhets” verksamhet i Mora, där elever i gymnasiet får prova sina affärsidéer. Vi medfinansierar också ”Nyföretagarcentrum”, som hjälper både yngre och äldre att förverkliga sina affärsidéer.

Men vi antar din utmaning, att göra ännu mera för att våra fina ungdomar ska kunna välja att stanna i Mora, där jobben finns.

Just nu tar vi fram en ny näringslivsstrategi för Mora kommun och där har området kompetensförsörjning en given plats. En handlingsplan kommer att tas fram så att det också blir verkstad av strategin.

Till sist vill vi hävda att vi kan arbeta både med våra befintliga ungdomar och med de som är intresserade av att flytta hit.

Med vänlig hälsning.

Anders Björkman, näringslivschef Mora kommun

Susanne Hedberg Eriksson, processledare och samordnare för Moraspåret Mora kommun

Johan Åberg, näringslivsutvecklare med ansvar för kompetensförsörjning och samverkan skola-arbetsliv Mora kommun

>> Läs mer här