Närmar du dig pensionsåldern, men är inte redo att sluta jobba helt? Då finns alltid alternativet att starta ett eget företag. Här delar Elisabeth Sundin, som forskat om äldre och företagande, med sig av sina bästa tips.

Medan somliga ser fram emot dagen de kan gå i pension och njuta av ett mer stillsamt liv, finns det andra som inte kan tänka sig något tråkigare än att sluta jobba helt bara för att de nått pensionsåldern. Om du tillhör den senare kategorin kan det vara en idé att fundera över om att starta eget är något för dig – och vad du i så fall skulle ägna dig åt.

– De flesta äldre som startar eget företag gör det inom samma område som de jobbat med tidigare, vilket inte är så konstigt. Det finns såklart många fördelar med att jobba med något man känner till och där man redan har ett etablerat nätverk, förklarar professor emerita Elisabeth Sundin, som forskar på äldre och företagande, och som också skrivit boken “Äldre företagare: 18 porträtt”.

– I min bok intervjuar jag bland annat en man som jobbat som chef större delen av sitt liv, men som nu ägnar sig åt att karva träfåglar. Något som många kanske skulle syssla med i ett studieförbund, valde han istället att satsa på på allvar, säger hon och fortsätter:

– Den tidigare rektorn som började sälja strömming från en vagn är ett annat exempel från boken på en person som velat testa på något helt nytt efter 65. I båda fallen handlar det inte om att förverkliga gamla drömmar, utan om nya idéer som vuxit fram.

Pengar är inte den främsta anledning

Det är sällan som pengar är den främsta anledningen till att äldre startar eget, snarare handlar det om att viljan att fortsätta arbeta är så stark.

– Samtidigt finns ett behov av att fortfarande känna sig efterfrågad – man vill helt enkelt behålla sin plats i samhället. Det jag sett i min forskning är att de flesta äldre svenskar som startar eget är mycket resursstarka.

Om man inte känner för att starta eget, men ändå vill jobba, finns alltid alternativet att vända sig till ett bemanningsföretag för pensionärer. Då behöver man själv inte jaga kunder och det är någon annan som sköter all administration åt en. Samtidigt kan det ge en liknande flexibilitet som ett eget företagande. Båda alternativen innebär att man exempelvis kan arbeta deltid och själv välja när man vill jobba.

– Sedan finns det ingen anledning att tro att det är krångligt att starta eget om det är det man drömmer om. Det finns mycket tips och råd att få, bland annat på Verksamt.se och Nyföretagarcentrum.

Drar nytta av det man lärt sig under livet

Enligt Elisabeth Sundin finns det stora likheter mellan yngre och äldre som startar företag. Precis som yngre företagare är de äldre inte en enhetlig grupp och finns inom många olika branscher. Det finns dock vissa åldersspecifika drag.

– Äldre har erfarenheter och kompetenser som samhället bör ta vara på. Vissa saker är till och med så komplexa att arbeta med att det kan ta en livstid att lära sig dem. Ett par som jag intervjuade, som jobbade med bärodling, menade att de inte hade kunnat göra det tidigare i livet eftersom det helt enkelt var för svårt. De hade inte de kunskaperna de behövde förrän de var 60 plus, säger hon och tillägger:

– Eller som en annan företagare sa: “Jag är hemskt mycket bättre nu än för 20 år sedan”.

5 tips till dig som vill starta eget som pensionär:

1. Börja med att skriva ned vad du vill få ut av att driva eget.

2. Sätt upp en plan där du skriver ner verksamhetens syfte och mål.

3. Undersök marknaden. Finns det ett behov av den tjänst eller vara som du vill sälja?

4. Tänk på att fördelarna är många med att fortsätta arbeta inom den bransch där du redan verkar.

5. På verksamt.se och nyföretagarcentrum.com hittar du det mesta du behöver veta för att starta eget.

>> Läs mer här