Gråbo
Det är mycket på gång för Nyföretagarcentrum i Lerum. Bland annat är enheten en av 20 utvalda som är med i ett pilotprojekt med syftet att hjälpa nyanlända att starta företag.

På Nyföretagarcentrum konstaterar man att det bland de nyanlända ofta finns en hög vilja att starta företag, på nationell nivå är det 26 procent av alla som får rådgivning för start av företag som har utländsk bakgrund. Med argumentet att nyföretagande bidrar till ekonomisk utveckling och är en utmärkt väg till integration startas ett nytt projekt för en utvald skara nyföretagarcentrum, därbland i Lerum.

– För oss innebär det att vi ska gå en utbilding och att vi kommer att rådge 20 nyanlända svenskar som vill starta företag, säger Ronny Johansson, ordförande för Lerumsenheten, som håller till vid Floda torg.

Varje deltagande nyföretagarcentrum får en ersättning på 20 000 kronor.

– Det är inte full kostnadstäckning, men det innebär ändå ett litet tillskott. Förhoppningsvis kommer projektet innebära att andra partners kan tillkomma.

Under projektets gång ska Nyföretagarcentrum Sverige följa arbetet hos de 20 enheterna som har valts ut i syfte att sprida goda erfarenheter vidare.

Det var negativt resultat för Lerums kommun i Svenskt näringslivs ranking över företagslivet. Ronny Johansson vill dock föra fram att siffran på nyföretagande i kommunen är positiv.

– Vi har nu sedan 2012 haft en positiv trend i Svenskt näringslivs ranking. Det har inte alltid varit lätt att få förståelse för hur viktigt det är att den som har drömmar behöver få någon att prata med och göra en riktig bedömning om det är möjligt. Cirka 50 procent av de som kommer på rådgivning blir egna företagare, säger han och fortsätter:

– I flera utredningar fastlår man att Lerum ska fortsätta att vara en pendlarkommun, kan vara en risk att nödvändiga satsningar uteblir om man blir alltför nöjd. Den lokala handeln har det tufft, och där ser vi en trend runt om i Sverige med en kombination av dels den fasta affären och dels digital marknadsföring för att få fler och bättre affärer.

Nyföretagarcentrum arbetar även med att hålla kurser för företagare om digital handel, man har också kurser för ungdomar:

– Vi har startat en samverkan med Lerums Gymnasium. Carina Lindström är betald av oss för att hålla föreläsningar om digital handel och dess möjligheter för handelsprogrammets elever, säger Ronny Johansson.

Carina Lindström har lång erfarenhet från att arbeta på reklambyrå och med internethandel, både som anställd och i sitt eget företag.