Den 20 december arrangerade NyföretagarCentrum Jönköping julfika för att fira Årets Nyföretagare i Sverige 2023 Khalil Almadane som driver företaget Yasmin Nordic Group AB. Samt för att partners och andra intressenter ska kunna nätverka. Det är första gången som det är en vinnare från Jönköpings län som blev Årets Nyföretagare för Sverige, säger Anna Bjarnle som är verksamhetsansvarig på NyföretagarCentrum Jönköping.

Anna berättar att NyföretagarCentrum Jönköping har varit rådgivare till Khalil och Kicki Ejmefors har varit en stöttande mentor med sin erfarenhet till Khalil under ett år via NyföretagarCentrums mentorprogram som finansieras av Tillväxtverket. Khalil och Kicki har bland annat jobbat med uppsatta mål. Det är fantastiskt roligt och välförtjänt att Khalil blev Årets Nyföretagare 2023.

Khalil vill fortsätta utveckla företaget
Under julfikan berättade Khalil Almadane att han driver Yasmin Nordic Group AB ett åkeri som arbetar med godstransporter.
– Det kändes jätte trevligt att bli uppmärksammad och firad på julfikan på NyföretagarCentrum. Jag valde företagsnamnet Yasmin Nordic Group AB eftersom min syster heter Yasmin. Jag har även startat ett dotterbolag Nordic flytt- städ där vi jobbar inom flytt, städ och avfalls hanterings tjänster i Jönköpings län. Inför framtiden vill jag utveckla Yasmin Nordic Group AB. Utmaningarna har hittills gått bra. Ett av mina mål i nuläget är att starta palltillverkning eftersom jag ser ett behov av att det behövs fler pallar inom transportbranschen, säger Khalil Almadane.

Många har fått hjälp via NyföretagarCentrum Jönköping
NyföretagarCentrum Jönköping ville under Julfikan informera om NyföretagarCentrums arbete för Jönköpings län.
– Antalet företagsstarter som fått hjälp från NyföretagarCentrum Jönköping närmar sig 150 för 2023 och vi har gett rådgivning och information till över 350 personer varav hälften är kvinnor, en tredjedel utlandsfödda och mer än hälften är under 35 år. Varje år brukar vi ha 300 till 500 klienter och det startas 150 till 200 företag via NyföretagarCentrum Jönköping per år. Samtidigt är det de som inte lyckas starta företag. I nuläget märker vi en minskning av nystartade företag i Jönköpings län på grund av krig i världen och i Sverige med att inflationen har skenat, energikostnader som har ökat och räntor som har ökat. Flera vill vänta med att starta företag och i stället jobbar de kvar på sina arbetsplatser, säger Anna Bjarnle.

Flera branscher har det tufft
– Åren 2020 och 2021 var det en ökning av att fler startade företag och sedan när kriget i Ukraina kom 2022 var det en minskning av nystartade företag. Under hösten 2023 såg vi en återhämtning och vi ser i nuläget att konkurser ökar bland befintliga företag. I nuläget har bland annat byggbranschen det tufft och även handeln har det tufft. Inför framtiden behöver det startas fler företag som skapar fler arbetstillfällen. En utmaning är konkurrensen bland företagen, säger Anna.

Fakta

Motivering till Årets Nyföretagare 2023

”Med initiativkraft och företagsamhet har Khalil Almadane fått full fart på transporterna i det nya företaget Yasmin Nordic Group AB. Att driva företag kräver företagsamhet och stark drivkraft, något som Khalil visat.”

>> Läs mer här