Varje år presenterar Svenskt Näringsliv en ranking av företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. Syftet är att visa var i landet det är bäst att starta och driva företag. Rankingen innehåller totalt 18 faktorer som viktas olika tungt.

I årets ranking klättrar Ystads kommun ytterligare sju platser i Svenskt Näringslivs ranking av kommunernas företagsklimat. 2017 placerar sig Ystad på plats 25.

– Vi är väldigt glada över klättringen. Vi har gått framåt på de flesta uppmätta punkterna och befäster förra årets snabba klättring av 75 platser, säger Kent Mårtensson, kommunstyrelsens ordförande i Ystad.

2017 års ranking bygger till två tredjedelar på en enkätundersökning till företagen som genomfördes under perioden januari-april 2017 och ytterligare en tredjedel statistik från Statistiska Centralbyrån och UC.

– Det är svårt att peka på en ensam framgångsfaktor. Det finns en stor branschbredd i Ystad – allt från Wallander till industri. Vi gör minst 50 företagsbesök per år. I Ystad har vi också ett aktivt näringslivsråd där ordförandeklubban finns hos näringslivet. Inte minst viktigt är att vi har ett nära samarbete med Företagarna, Tillväxt Syd och Nyföretagarcentrum, säger Johan Österberg.

Enkätfrågorna ”Konkurrens från kommunen” och ”Skolans attityder till företagande” har ökat kraftigt – med 50 respektive 40 platser. Även ”Tillgång till kompetens” och ”Tjänstemännens attityder till företagande” ökar med 30 respektive 14 platser. Ystads bästa punkt är ”Tele- och IT-nät” där Ystad har förbättrat sig med 10 platser till plats 16 nationellt.