Nyföretagandet i Sverige minskade under mars månad. I hela landet minskade nyföretagandet med 20,1 procent jämfört med samma period i fjol och i Kronoberg är minskningen 41,4 procent. Kronobergs län har den största procentuella minskningen i hela landet, visar NyföretagarCentrum Sveriges Nyföretagarbarometer.

Läs hela artikeln här >>>>>