Antalet svenskar i åldern 18–29 som startar eget företag ökar kraftigt. Under 2022 startades 9 600 nya företag av personer i åldersgruppen – en ökning med hela 46 procent jämfört med år 2020, då motsvarande siffra var 6 555. Den positiva trenden fortsätter även under första kvartalet 2023. Det visar en ny kartläggning från Visma Spcs.

– Det är glädjande att allt fler unga startar eget företag eftersom fyra av fem jobb skapas i små och medelstora företag. För att trenden ska fortsätta måste skolan utbilda i entreprenörskap och alla gymnasieelever borde få delta i utbildningskonceptet Ung Företagsamhet, ett sätt att driva eget företag under skoltiden som har givit goda resultat i årtionden, säger Johan Lange, UF-ansvarig på Visma Spcs.

Under 2022 registrerades 9 600 nya företag i formen enskild firma av personer mellan 18 och 29 år. Det motsvarar en ökning med 46 procent jämfört med 2020, då antalet var 6 555 stycken. Antalet unga som startar företag fortsätter att öka även under första kvartalet 2023 då 2 781 enskilda firmor registrerades. Det innebär en ökning med 72 procent jämfört med motsvarande period i 2020, då 1 620 unga startade ett nytt företag.

– Det har aldrig varit enklare att starta och driva företag, tack vare de digitala arbetsverktyg vi har i dag. Nu behöver såväl riksdagen som Sveriges kommuner ge de nystartade företagen bästa möjliga förutsättningar att utvecklas och blomstra så att de kan anställa fler, säger Boo Gunnarson, företagarexpert på Visma Spcs.

Samtidigt visar en ny Sifoundersökning som Visma Spcs har beställt att sex av tio svenskar, 62 procent, skulle uppmuntra en ung person mellan 18 och 29 år att starta eget företag. Nästan var fjärde svensk, 23 procent, svarade att de absolut skulle göra det. De som avråder unga från att starta eget företag lyfter främst fram att trygghetssystemen för småföretagare verkar sämre, att samhällsekonomin är osäker och att det finns en risk att förlora pengar.

– Småföretagen är landets ryggrad och en förutsättning för att svensk ekonomi ska fortsätta att vara stark. Om ännu fler unga ska våga förvandla sin passion till en företagsidé måste regeringen se till att landets egenföretagare får ett lika starkt skyddsnät som de anställda, säger Boo Gunnarson.

I Sverige finns i dag omkring en miljon företag, varav merparten är små bolag med upp till nio anställda.

>> Läs mer här