Nyföretagandet föll åter kraftigt enligt NyföretagarCentrums Sveriges Nyföretagarbarometer, baserad på statistik från Bolagsverket. Under mars månad minskade nyföretagandet med 22,6 %.

Hela landet utom Västernorrlands län visade minussiffror i mars. Stockholms län ligger nu tillsammans med Jämtland och Södermanland i botten. Även Västra Götaland och Skåne tappar stort. Till och med Norrbotten som var det län som klarade sig bra under föregående år visar nu minussiffror.

– Det är en dyster bild som framkommer med ett så stort fall av nya företag landet runt. Ökade konkurser för existerande företag och hög arbetslöshet i kombination med färre startade nya företag ger Sverige ett sämre läge. Supportsystemet för nya företag behöver nu verkligen ses över av regeringen så att framtidsmöjligheterna inte hindras, säger Harry Goldman, VD för NyföretagarCentrum Sverige

>> Läs mer här