Året inleds med en kraftig uppgång för nyföretagandet visar Nyföretagarbarometern. Under januari nyregistrerades 7294 företag jämfört med 6368 samma månad året 2021, en uppgång på hela 14,5 procent. Aktiebolagen fortsätter att öka och står för nu för drygt 89 procent av nyregistreringarna. Under januari ökade aktiebolagen med 20,3 procent.

– Det är glädjande att nyföretagandet enligt Nyföretagarbarometern för årets första månad  pekar kraftigt uppåt. Men med den ryckighet som varit i nyföretagandet under pandemin är det ännu för tidigt att säga att detta blir bestående, säger Harry Goldman, VD NyföretagarCentrum Sverige. Att aktiebolagen ökar kraftigt samtidigt som enskilda firmor minskar kraftigt visar just att läget är ostadigt, avslutar Harry Goldman
Om Nyföretagarbarometern
Nyföretagarbarometern, är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, regelbundet presenteras dagsfärsk statistik över nyföretagandet i Sverige och antal nyregistrerade företag i alla Sveriges 290 kommuner och län.