• I år har det skapats 400 färre företag jämfört med förra året, men nu ökar nyföretagandet igen.
  • Enligt Urban Wallin, verksamhetsledare på nyföretagarcentrum i Eskilstuna, är det allt fler kvinnor som startar företag.

>> Lyssna in här