Debatt
Känner ni igen er i denna föreställning? – ”Lerums kommun har en allmänt välskött ekonomi”.

 

Föreställningen stämmer om vi ser till större delen av Lerums kommuns existens, sedan kommunsammanslagningen 1969. Lerums kommun har generellt haft låga låneskulder och en mycket välskött ekonomi. Idag ser tyvärr verkligheten annorlunda ut. Framförallt om vi ser till våra bidragsutgifter.

Under 2016 betalade Lerums kommun ut cirka 25 miljoner kronor i bidrag, i form av försörjningsstöd. För att sätta denna siffra i relation till andra kommuner och/eller dess kommundelar kan vi konstatera att försörjningsstödet, även kallat socialbidrag, i Lerums kommun ligger på högre nivåer än i Nordöstra Göteborg och Angered (Källa Socialstyrelsen)! Två av Göteborgs absolut mest utsatta områden med överlägset högst bidrag.

Viktigt att tillägga är att vår kommuns nyanlända fortfarande omfattas av det två år långa statliga etableringsstödet, och inte av det kommunala försörjningsstödet. Därför är det extra viktigt att Lerums kommun har en tydlig lokal politik för att få ner bidragen och ökar sysselsättningen innan flertalet av våra nyanlända går från det statliga etableringsstödet till det kommunala försörjningsstödet.

Den politiska ambitionen måste upp, jobben bli fler och bidragen ner.

Bara genom att komma ner på samma bidragsnivåer som vår borgerliga grannkommun Alingsås skulle vår kommuns bidragsutbetalningar halveras. Med andra ord skulle hela 12,5 miljoner kronor kunna ges tillbaka till våra skattebetalare eller satsas på välfärdens kärna. Lyckas vi dessutom lika bra som den borgerligt styrda Solna stad kommer våra bidragsutgifter minska från 25 miljoner till 9,5 miljoner kronor. Allt detta är möjligt.

För att få ner bidragen till en rimlig nivå föreslår Moderaterna i Lerums kommun bland annat följande åtgärder:
• Inför ett bidragstak för försörjningsstödet omgående.
• Robotisera bidrags­bedömningen enligt Trelleborgsmodellen.
• Intensifiera arbetet med att få fler i arbete, exempelvis via arbetsförmedlingen, genom praktikplatser i kommunen och tillsammans med vårt lokala näringsliv samt öka stödet för nyföretagande genom framgångsrika organisationer som Nyföretagarcentrum.

Nu är det dags för verkligheten att åter stämma överens med föreställningen att Lerums kommun är en kommun med en allmänt välskött ekonomi.

Som seglare vet jag att varje läcka måste täppas. Annars sjunker båten.

Som politiskt engagerad vet jag att de som är bäst på att täppa bidragsläckor efter att Socialdemokraterna gått på grund är borgerligheten.

Vi ber om ert förtroende i valet 2018, för ordning och reda i Lerums kommuns finanser. Moderaterna är 2018 års enda garanti för ett borgerligt styre i Lerums kommun.

Alexander Abenius (M)
Kommunalråd